กิจกรรมประจำสัปดาห์

ทุกวันพุธ 17.00 – 19.00 น. เติมเงินตามช่วงเวลารับเพิ่ม 10%

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เติมเงินยอดแรกของวันรับเพิ่ม 10%